Baner rodzina 500 +

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Termin składania wniosku 500 + w 2021 r.

  • od 1 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2021 – w przypadku wniosków składanych elektronicznie.
  • od 1 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 – w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej papierowej formie;
  • Terminy wypłaty pieniędzy w programie 500 plus wyglądają następująco:
  • złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 lipca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 września 2021 r.

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych