SUSZA 2019

INFORMACJA  DLA  ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD W  2019 ROKU

W związku z występującym zjawiskiem suszy na terenie województwa łódzkiego  rolnicy                       u których wystąpiły szkody  w uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoim gospodarstwie. Wnioski o oszacowanie szkód mogą dotyczyć  upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych na glebach najsłabszych (klasa VI i V oraz kukurydzy na ziarno i kiszonkę  uprawianej na klasie gleby  VI. Wnioski można składać                       w Urzędzie Gminy w Głuchowie w Referacie Rozwoju Gospodarczego – I piętro, pokój nr 1 do dnia 15 lipca 2019r.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy jak wyżej lub ze strony internetowej gminy Głuchów:www.gminagluchow.pl

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, by suma powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Do składanego wniosku należy załączyć wydruk bądź kopię wniosku o przyznanie płatności  na 2019 r. Przyjmowane będą jedynie kompletnie wypełnione  wnioski wraz z załącznikami.

Bliższe informacje można uzyskać pod  nr tel.  /46/ 815-70-39

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU