Susza 2018

INFORMACJA  DLA  ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD W  2018 ROKU

            W związku z występującym zjawiskiem suszy na terenie województwa łódzkiego  rolnicy u których wystąpiły szkody  w uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoim gospodarstwie. Wnioski o oszacowanie szkód mogą dotyczyć  upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych i roślin strączkowych na glebach najsłabszych (klasa VI, V i IVb).  Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Głuchowie w Referacie Rozwoju Gospodarczego – I piętro, pokój nr 1 do dnia 10 lipca 2018r.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy jak wyżej lub ze strony internetowej gminy Głuchów www.bip.gluchow.pl

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, by suma powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Do składanego wniosku należy załączyć wydruk bądź kopię wniosku o przyznanie płatności  na 2018 r. Przyjmowane będą jedynie kompletnie wypełnione  wnioski wraz z załącznikami.

Bliższe informacje można uzyskać pod  nr tel.  /46/ 815-70-39

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …