Stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE

Nabór wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) rozpocznie się 1 września 2021.

Aktualne wnioski o stypendium szkolne dostępne będą w terminie od 01.09.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej piętro I pokój. 7 lub 11.

Wnioski ws. stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie do 15 września 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU