„Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów”

Nazwa zadania: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów

Wartość ogólna zadania: 2 510 132,41 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w formie pożyczki oraz dotacji do łącznej wartości: 1 396 944,00 zł

 

Sprawdź również

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Złotej”.

  Szkoła Podstawowa w Złotej otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …