Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów

Dnia 16.12.2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 698/OP/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji zadania pn:, „ Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów”.

Celem realizacji zadania pn:, „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów” będzie dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych nie tylko dla mieszkańców Gminy ale i dla szerszej społeczności. Nasadzenia zieleni zostały tak zaplanowane by cieszyły oczy mieszkańców Gminy Głuchów przez cały rok. Dodatkowo zakupione zabawki edukacyjne na plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców oraz urządzenia do siłowni plenerowej zwiększą aktywność na świeżym powietrzu.

W formie pożyczki oraz dotacji dofinansowanie : 1 572 589,00 zł  (95% wartości kosztu całkowitego zadania).

Pożyczka w kwocie: 629 042,00 zł

Dotacja do wysokości: 943 547,00 zł

Koszt całkowity:   2 703 841,70 zł

Link strony: https://www.wfosigw.lodz.pl/

Sprawdź również

Logo WOŚ

Rozwój Elektromobilności w Gminie Głuchów