Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
https://www.bgk.pl/polski-lad/ ( odnośnik ) Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

„Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów”

Zadanie obejmuje:

– przebudowę drogi gminnej w m. Głuchów – ul. Polesie o długości 726 m;

– rozbudowę drogi gminnej w m. Michowice i Borysław o długości 233,00 m;

– rozbudowę drogi gminnej w m. Złota o długości 1243,80 m..

– przebudowę drogi gminnej w m. Michowice o długości 321 m.

– remont drogi gminnej w m. Głuchów – ul. Łąkowa o długości 130 m

Dofinansowanie – 2 850 000 zł

Całkowita wartość – 3 699 987,60 zł

Sprawdź również

Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez …