Oprysk

Rolnicy Gminy Głuchów!

Urząd Gminy w Głuchowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach informują, że:

– w dniu 1 kwietnia 2022 r.  (piątek) odbędzie się szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe. Kurs rozpocznie się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie

– w dniach 4 – 5 kwietnia 2022 r.  (poniedziałek-wtorek) odbędzie się szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin dla osób, które po raz pierwszy biorą udział w takim szkoleniu. Kurs rozpocznie się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie.

Zapisy prowadzi Pani Maria Banaszkiewicz oraz Elżbieta Klemba w Urzędzie Gminy w Głuchowie pokój nr 1 (na I piętrze) lub pod numerem telefonu (46) 81-57-039 oraz Pan Karol Dratkiewicz – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach – tel. 519-301-070.

Zgłaszający proszeni są o podanie swoich danych osobowych, numeru PESEL, numeru telefonu oraz numeru ostatniego  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat.

Koszt szkolenia uzupełniającego: 100,00 zł.

Koszt szkolenia podstawowego: 150,00 zł.

 

Wójt Gminy Głuchów

      /-/ Jan Słodki

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU