Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 12 000,00 zł

Sprawdź również

„Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw”

Nazwa zadania: „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw” – Jasień Dotacja z budżetu …