Skoczykłody

Remont pomieszczeń OSP w Skoczykłodach oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych

Projekt pn: „Remont pomieszczeń OSP w Skoczykłodach oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych”.

– współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  24 901,24 zł (brutto) , dotacja 12 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 12 901,24 zł (brutto).

W ramach projektu przeprowadzony został remont OSP w Skoczykłodach:

  1. Malowanie ścian
  2. Wymiana oświetlenia
  3. Wymiana drzwi
  4. Remont schodów

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …