Tablica Informacyjna

Remont pomieszczeń OSP w Miłochniewicach

„Remont pomieszczeń OSP w Miłochniewicach”.

– współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  37 902,16   zł (brutto) , dotacja 12 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 25 902,16 zł (brutto).

W ramach projektu przeprowadzony został remont OSP w Miłochniewicach:

  1. Montaż ogrzewania
  2. Remont instalacji elektrycznej i ścian
  3. Założenie chodnika

Sprawdź również

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: …