Rada Gminy 2024 – 2029

Rada Gminy 2024-2029

 1. Jadwiga Kowalczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Głuchów
 2. Tomasz Dariusz Dudek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Głuchów
 3. Marcin Lesiak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Głuchów
 4. Dąbrowska Monika
 5. Dudek Tomasz Wojciech
 6. Gruchała Łukasz
 7. Góraj Małgorzata
 8. Karcz Marek
 9. Kijo Radosław
 10. Kuba Konrad
 11. Mikołajczyk Elżbieta
 12. Pintara Kamil
 13. Tomasik Dawid
 14. Traczyk Edyta
 15. Tuka Sławomir

STAŁE KOMISJE RADY GMINY GŁUCHÓW

Komisja Rewizyjna:
Dudek Tomasz Wojciech – Przewodniczący
Gruchała Łukasz
Pintara Kamil
Góraj Małgorzata

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:
Traczyk Edyta – Przewodnicząca
Mikołajczyk Elżbieta – Zastępca Przewodniczącej
Dudek Tomasz Dariusz
Kuba Konrad
Kowalczyk Jadwiga
Tuka Sławomir
Karcz Marek
Góraj Małgorzata
Dąbrowska Monika

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Gruchała Łukasz – Przewodniczący
Tuka Sławomir – Zastępca Przewodniczącego
Kowalczyk Jadwiga
Pintara Kamil
Dąbrowska Monika
Traczyk Edyta
Kijo Radosław
Mikołajczyk Elżbieta
Lesiak Marcin

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Kijo Radosław  – Przewodniczący
Kuba Konrad
Dudek Tomasz Wojciech
Tomasik Dawid