Wózek inwalidzki - obrazek wyróżniający

Przyjazny przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Głuchów

Projekt w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D

Nazwa zadania: „Przyjazny przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Głuchów”.

Kwota przyznana przez Powiat skierniewicki – dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 82.080,00 zł

Wartość ogólna projektu: 155. 256,00 zł