Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
https://www.bgk.pl/polski-lad/ ( odnośnik ) Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

„Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników”

W ramach zadania wykonane będą min:

– boisko do piłki nożnej trawiaste o wymiarach pola gry 65 x 105 m wraz z bramkami i piłkochwytami

– trybuny sportowe zadaszone

– kabiny dla zawodników

– boisko do piłki nożnej  o wymiarach pola gry 19 x 38m z trawy syntetycznej

– boisko do koszykówki o wymiarach pola gry 15,0 x 28,0 m, pokryte nawierzchnią bezpieczną poliuretanową wraz z koszami do koszykówki

– szatnie oraz pomieszczenie magazynowe z gotowych modułów kontenerowych

– bieżnia okrężna

– plac zabaw

– ogrodzenie panelowe

– skatepark

– utwardzenie z kostki betonowej

– nowe oświetlenie

Dofinansowanie 4 500 000 zł

Całkowita wartość inwestycji : 5 977 800 zł

Sprawdź również

Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez …