Logo programu Maluch +

Program MALUCH+ 2021

Logo programu Maluch +Barwy RPLogo MRiPSGmina Głuchów realizuje zadanie pod nazwą ,,ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA W 2021 ROKU 20 MIEJSC OPIEKI W GMINNYM ŻŁOBKU W GŁUCHOWIE PRZY PLACU UNIWERSYTECKIM 5″, dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021.

 

Projekt polega na zapewnieniu funkcjonowania żłobka w Głuchowie poprzez dofinansowanie miejsc opieki w żłobku (szczególnie: kosztów wynagrodzeń personelu, kosztów utrzymania instytucji, zakupu pomocy dydaktycznych oraz bieżącego wyposażenia).

Wartość dofinansowania – 19.200,00 zł

Całkowita wartość zadania – 237.120,00 zł

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …