Pozytywne zmiany i aktywność społeczna w sołectwie Michowice

Projekt pn.:  „Pozytywne zmiany i aktywność społeczna w sołectwie Michowice”

współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  10 152,83 zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 152,83 zł   (brutto).

Sprawdź również

Remont pomieszczeń OSP w Złotej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych

Projekt pn.: „Remont pomieszczeń OSP w Złotej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań integracyjnych”. – …