„Pod Biało-czerwoną”

Nazwa zadania: „Pod Biało-czerwoną”.

Wysokość dotacji celowej:8.000.00 zł

Wkład własny: 159,93 zł.