Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach poszukuje osób, które podróżowały autobusem PKS

Sprawdź również

SESJI RADY GMINY GŁUCHÓW

XXIV sesje Rady Gminy Głuchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym …