Organizacje pozarządowe 2024

Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok

Sprawdź również

Organizacje pozarządowe 2023

Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 …