Organizacje pozarządowe 2023

Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 t.j.) na rok 2023

Sprawdź również

Organizacje pozarządowe 2024

Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 …