Komunikat - Obrazek wyróżniający

Opłata za odbiór odpadów komunalnych za II  kwartał 2020 roku

Urząd Gminy Głuchów                                                                                                         Głuchów, dn. 02.07.2020r.
Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchów

            Zawiadamiam, że w dniu 15.07.2020 roku upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2020 roku. Opłatę należy uiścić
w kasie Urzędu Gminy Głuchów lub przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Skierniewice O/Głuchów 68 9297 0005 0900 2088 2090 0368, tytułem Opłata za odbiór odpadów komunalnych za II  kwartał 2020 roku.

W przypadku zmiany danych bedących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Głuchów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Wójt Gminy Głuchów
Jan Słodki

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU