Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Wójt Gminy Głuchów

Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków więc czasu na decyzję pozostaje niewiele.

Wsparciem będzie objętych około 200 beneficjentów w zakresie:

• instalacji fotowoltaicznych,

• kotłów na biomasę ( kocioł na pellet; kocioł zagazowujący drzewo )

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym więc mieszkańcy pokrywają go w całości. 

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dofinansowaniu należy skontaktować się z Urzędem Gminy i wypełnić deklarację. Jest ona dostępna zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na stronie internetowej Urzędu. Znajdą tam Państwo również prezentację w formie krótkiego filmu dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz pomoc jak wypełnić deklarację. 

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy ( parter pok. Nr 1 ) w dniach 18 – 23.03.2021 r. 

Wraz z deklaracjami proszę dostarczyć do wglądu aktualny/ostatni rachunek za energię elektryczną
oraz potwierdzenie własności nieruchomości, gdzie planowany jest montaż instalacji OZE.

Decydując się na odnawialne źródła energii zmniejszamy wydatki za rachunki, zwiększamy komfort swojego życia, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływamy na postawy kolejnych pokoleń w zakresie ochrony przyrody.

Pierwszeństwo obejmuje osoby, które nie skorzystały z dofinansowania za pośrednictwem Urzędu Gminy. W następnej kolejności osoby pragnące dostosować/powiększyć istniejące instalacje do aktualnych potrzeb.

WZORY DEKLARACJI DOSTĘPNE BĘDĄ RÓWNIEŻ U SOŁTYSÓW DANEJ MIEJSCOWOŚCI

 


Sprawdź również

FOSFOREK GLINU