Odnawialne Źródła Energii w Gminie Głuchów

Wójt Gminy Głuchów

Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków więc czasu na decyzję pozostaje niewiele.

Bieżący nabór będzie obejmował;

  • instalacje fotowoltaiczne ( bez magazynów energii )
  • powietrzne pompy ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania budynku

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym, który mieszkańcy pokrywają go w całości.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dofinansowaniu należy skontaktować się z Urzędem Gminy i wypełnić deklarację. Wraz z wzorem wypełnienia jest ona dostępna zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na stronie internetowej Urzędu oraz u sołtysów wsi.

Deklaracje należy składac w Urzędzie Gminy ( II pietro pok. Nr 1 ) w dniach 07 – 18.08.2023 r. w godz 9 -14.

Wraz z deklaracjami proszę dostarczyć do wglądu aktualny/ostatni rachunek za energię elektryczną
oraz potwierdzenie własności nieruchomości, gdzie planowany jest montaz instalacji OZE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Decydując się na odnawialne źródła energii zmniejszamy wydatki za rachunki, zwiększamy komfort swojego życia, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływamy na postawy kolejnych pokoleń w zakresie ochrony przyrody.

Ilość Beneficjentów objętych wsparciem jest uzależniona od możliwości finansowania.
Pierwszeństwo obejmuje osoby, które nie skorzystały z podobnego  dofinansowania
za pośrednictwem Urzędu Gminy.
W następnej kolejności osoby pragnące dostosować/powiększyć istniejące instalacje do aktualnych potrzeb.

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …