OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 129 w Głuchowie

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 129

w Głuchowie

z dnia 5 lipca 2019 r.

Na  podstawie  § 14 ust.3  Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad                    i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 129 w Głuchowie zawiadamia  członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 129  w Głuchowie w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych  kandydatów:

 

  1. Kowalczyk Rafał, lat 42, zam. Skoczykłody
  2. Mikołajczyk Michał Stanisław, lat 27, zam. Michowice

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej 

/-/ Marianna Lusa

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych