Obowiązek wymiany starych instalacji na paliwo stałe

Mieszkańcy Gminy Głuchów

W związku z pojawiającymi się pytaniami od mieszkańców gminy informuję, że obowiązek wymiany starych instalacji na paliwo stałe (węgiel, drewno) wprowadza Uchwała antysmogowa sejmiku województwa łódzkiego. Wymiana nieekologicznych instalacji to jedno z najważniejszych działań do zrealizowania w województwie łódzkim w najbliższym czasie. Głównym celem uchwały jest poprawa jakości powietrza, co przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.

Przepisy przejściowe przewidziane w uchwale sejmiku wskazują terminy dostosowania się do nowych regulacji, tj. czas na wymianę tych instalacji, które nie spełniają wymogów tj. starych kotłów/pieców/kominków na paliwo stałe (węgiel, drewno):

  1. Kotły bezklasowe – termin wymiany: do 1 stycznia 2025r.
  2. Kominki, piece (niepodłączone do co i cwu) – termin wymiany: do 1 stycznia 2026r.
  3. Kotły 3 i 4 klasy – termin wymiany: 1 stycznia 2028r.

Instalacje na paliwo stałe, które mogą być nadal użytkowane to:

  1. kotły z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)
  2. kotły z certyfikatem 5 klasy, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.
  3. miejscowy ogrzewacz pomieszczeń (kominek) z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)

WAŻNE:

  • Jeśli mam kocioł na paliwo stałe i nie mam do niego dokumentu potwierdzającego 5 klasę, to musi być wymieniony. 5 klasa została wprowadzona normą w 2012 roku zatem można przyjąć, że jeśli piec ma więcej niż 12 lat to jest do wymiany.
  • Jeśli mam kominek/piec który nie ma certyfikatu ekoprojektu – musi być wymieniony.
  • Po wymianie źródła ciepła w terminie 14 dni zgłaszam ten fakt do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków elektronicznie na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/pl/deklaracja-ceeb lub osobiście do urzędu gminy.

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza możliwość stosowania kar za niestosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej – do 5000 zł.

Na wymianę starego pieca węglowego w budynkach mieszkalnych, możesz otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze  https://czystepowietrze.gov.pl/ lub z otrzymać dotację z budżetu Gminy Głuchów.

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU