Nowa jakość w administracji dla mieszkańców Gminy Głuchów

Od sierpnia 2020 roku każdy Mieszkaniec Gminy Głuchów oraz każdy zainteresowany uzyska informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy.  Wystarczy wpisać numer przedmiotowej działki, aby uzyskać kompleksową informację z dokumentów planistycznych.

Nowy portal mapowy jest dostępny na stronie:

www.mapa.inspire-hub.pl/gmina_gluchow

Kompleksową cyfryzację MPZP oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dla Mieszkańców jak i Pracowników gminy wykonała  firma GIAP.

W ramach wdrożenia, dla Pracowników Gminy zostały uruchomione narzędzia, które pozwolą na szybszą obsługę mieszkańców w zakresie wydawanych dokumentów.

Gmina Głuchów, uruchamiając nowoczesne narzędzia GIS nie tylko usprawnia obsługę Interesantów w Urzędzie, ale również wychodzi naprzeciw nowoczesnemu społeczeństwu, które oczekuje ułatwień w poruszaniu się w cyfrowym środowisku.

Zachęcamy do korzystania z rozwiązań uruchomionych dla Państwa!

Sprawdź również

Wywóz nieczystości ciekłych

Mieszkańcy Gminy Głuchów Wójt Gminy Głuchów zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych …