Obrazek wyróżniający - Rolniku nie rozjeżdżaj dróg

Nie niszcz dróg!

OGŁOSZENIE

Nie niszcz dróg!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchów

Zwracam się do Państwa w sprawie nasilającego się w ostatnim czasie problemu zaorywania poboczy dróg gminnych oraz niszczenia rowów przydrożnych. Postępowanie takie jest niezrozumiałe i naganne. To są przecież drogi dojazdowe do pól oraz gospodarstw i mają służyć przede wszystkim Państwu – użytkownikom dróg gminnych.

Pragnę więc zaapelować do wszystkich rolników, którzy użytkują grunty przylegające do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Jednocześnie przypominam, że wszyscy właściciele lub osoby władające nieruchomościami są zobowiązani do ochrony znaków granicznych. Znaki te nie mogą być niszczone, usuwane lub przesuwane, ponieważ sytuacja taka uniemożliwia ustalenie granic w terenie.

Informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia opisanych powyżej sytuacji naruszenia pasa drogowego, gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne. Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność Państwa i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem.

Z poważaniem

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU