Najlepsze EKOSOŁECTWO-START KONKURSU!!!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie na Najlepsze EKOSOŁECTWO.

Celem wydarzenia jest wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra wspólnego.

Organizatorem konkursu jest Województw Łódzkie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Laureatów poznamy podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się 7 października 2019 r. 

GORĄCO zachęcamy do wzięcia udziału i wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego.

Sprawdź również

Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021r