Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy!

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa informujemy, iż obywatele Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w wyniku wojny i obecnie znajdują się na terenie Polski mogą występować z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Uzupełnione wnioski składać należy osobiście w Urzędzie Gminy w Głuchowie Al. Klonowa 5 pokój nr 2 na parterze w godzinach funkcjonowania urzędu tj. 7.30 – 15.30 począwszy od dnia 16 marca 2022 roku.

Każdy obywatel Ukrainy, w tym również dziecko, który ubiega się o polski numer PESEL do wniosku obowiązkowo dołącza 1 fotografię 35 x 45 mm. Nadanie numeru PESEL będzie możliwe tylko podczas osobistej wizyty w urzędzie każdej osoby, która ubiega się o nadanie numeru PESEL. w tym również każdego dziecka wraz z opiekunem.

Telefon kontaktowy: 46 815-73-42

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …