MISTRZOWIE AGRO

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji kandydatów z Gminy Głuchów w następujących kategoriach:

Koło Gospodyń Wiejskich Roku:
KGW w Celigowie, KGW w Jasieniu, KGW w Kochanowie, KGW w Michowicach, KGW w Prusach, KGW w Reczulu, KGW w Skoczykłodach, KGW w Wysokienicach, KGW w Złotej, KGW w Janisławicach, KGW Głuchów

Sołectwo Roku:
Sołectwo Borysław, Sołectwo Janisławice, Sołectwo Michowice, Sołectwo Miłochniewice, Sołectwo Reczul, Sołectwo Złota

Sołtys Roku:
Krystyna Szcześniak, Ewa Kuśmirek

Rolnik Roku:
Jacek Filipczak, Paweł Leszczyński

Lider Społeczności Roku:
Agnieszka Dyśko

Kandydatów w  kategoriach: Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołectwo Roku, Sołtys Roku, Rolnik Roku, Lider Społeczności Roku, Agroturystyka Roku można zgłaszać jeszcze  do 16 kwietnia 2024 r.

Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć na stronie: www.dzienniklodzki.pl/agro

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU