Odsłonięcie tablicy z okazji nadania szkole imienia Korczaka

Michowice: Wmurowano kamień węgielny pod budowaną salę sportową

W Michowicach, w gminie Głuchów, świętowano 10 lecie nadanie tamtejszej podstawówce imienia Janusza Korczaka. Była to też okazja do uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowaną przy szkole sale sportową. 

– Dla naszej społeczności szkolnej jest to wielkie wydarzenie, ponieważ mogliśmy dziś gościć znamienite osoby – mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Michowicach Beata Filutowska – Obecni byli Łódzki Kurator Oświaty, parlamentarzyści, władze gminy oraz wykonawcy inwestycji.

Budowa sala gimnastycznej przy michowskiej podstawówce jest finansowana z dwóch źródeł. I jak mówi wójt Głuchowa Jan Słodki w przeważającej części są to środki zewnętrzne. 

– Jako samorząd pozyskaliśmy dofinansowanie z resortu sportu w wysokości 60 proc. kosztu wykonawczego. Oznacza to, że inwestycja warta 4,8 mln zł. będzie nas, jako gminę kosztować około 2 mln zł.

Sala gimnastyczna w Michowicach jest jedną z dwóch budowanych na terenie gminy. Drugi obiekt powstaje w Białyninie przy tamtejszej podstawówce. Łącznie obie inwestycje kosztować będą 7,5 mln zł., z czego 4,6 mln zł. pochodzi ze środków ministerialnych. Prace budowlane, jak zakłada harmonogram, mają się zakończyć jeszcze w tym roku. W kolejnych miesiącach 2022 r. prace obejmą już wnętrze obiektów sportowych

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …