Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego logo

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach informuje o dyżurach

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach informuje, że dyżury pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Skierniewice będą się odbywały w każdy piątek w godz. 8.30 – 14.30. 

Jednak ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i ograniczeniami sanitarnymi dyżury te są czasowo zawieszone.

Wszelką pomoc w zakresie wypełniania wniosków obszarowych czy dokumentacji pomocowej z PROW mogą Państwo uzyskać w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach, 

ul. Jagiellońska 29 pokój 213,214,218 i 219.

Informacji udzielamy  też  pod następującymi numerami telefonów : 

Biuro – 46 832 32 23 oraz Karol Dratkiewicz – 519 301 070.

Kierownik PZDR Skierniewice
Karol Dratkiewicz

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU