Zielona Pole

LISTA DZIAŁEK dla których granice zostaną ustalone w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Sprawdź również

Obrazek wyróżniający - raport o stanie gminy

RAPORT O STANIE GMINY GŁUCHÓW za 2022 r.