Oprysk

Kurs chemizacyjny uprawniający do zakupu i stosowania środków ochrony roślin

Rolnicy Gminy Głuchów!

Urząd Gminy w Głuchowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach informują, że w dniu 18 listopada 2021 r.  (czwartek) odbędzie się kurs chemizacyjny uprawniający do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Kurs rozpocznie się o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głuchowie.

Zapisy prowadzi Pani Maria Banaszkiewicz oraz Elżbieta Klemba w Urzędzie Gminy w Głuchowie pokój nr 1 (na I piętrze) lub pod numerem telefonu (46) 81-57-039 oraz Pan Karol Dratkiewicz – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach – tel. 519-301-070.

Zgłaszający proszeni są o podanie swoich danych osobowych, numeru PESEL, numeru telefonu oraz numeru ostatniego  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat.

Koszt kursu: 100,00 zł.

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU