KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GŁUCHÓW W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI

Zwracamy się do rodziców dzieci, które uczęszczają do szkół w naszej Gminie.
Mając na uwadze jutrzejszy ogólnopolski strajk nauczycieli, chcieliśmy poinformować, że na terenie Gminy Głuchów do akcji protestacyjnej włączyły się następujące placówki szkolne: Gimnazjum w Głuchowie, Szkoła Podstawowa w Głuchowie, oraz Szkoła Podstawowa w Wysokienicach. W pozostałych szkołach, tj. w Michowicach, Białyninie, Janisławicach i Złotej, zajęcia odbywają się normalnie.
W Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Wysokienicach opieka będzie utrudniona, ponieważ większość nauczycieli opowiedziało się za strajkiem.
Jedynie w Szkole Podstawowej w Głuchowie, Dyrektor mimo akcji protestacyjnej zapewnia opiekę wszystkim uczniom przybyłym na zajęcia. Tak więc, posyłając swoje dzieci do tych szkół objętych strajkiem ( Gimnazjum w Głuchowie i Szkole Podstawowej w Wysokienicach ) może zabraknąć opieki nauczycieli, z tego względu zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości pozostawić dzieci w domach.
Apelujemy również do nauczycieli zrzeszonych w ZNP, aby zabiegali o to, żeby ich przedstawiciele jak najszybciej znaleźli nić porozumienia z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i zaprzestali strajkować, aby nie narażali dzieci, które będą pisały egzaminy na dodatkowy stres. Jednakże chcemy poinformować iż w naszej Gminie mimo strajku egzaminy odbędą się w zaplanowanych wcześniej terminach i nie ma obawy ich przekładnia.

                                                                                                            Wójt Gminy Głuchów Jan Słodki

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …