Komunikat - Obrazek wyróżniający

KOMUNIKAT – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 16.09.2021r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Głuchowie

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 16.09.2021r.
skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Głuchowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Głuchowie zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Głuchów oraz Miłochniewice stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru ogólna l. mikroorganizmów w 22°C oraz bakterii grupy coli.

Woda nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach zobowiązał jednostkę odpowiedzialną za wodociąg do podjęcia natychmiastowych działań celem doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Jednocześni nakazał zapewnić odbiorcom zastępcze żródło wody przydatnej do spożycia, Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r. poz. 2294).

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych