Komunikat - Obrazek wyróżniający

Komunikat dla mieszkańców Gminy Głuchów

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Głuchów apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w placówce gminy. Informujemy, iż załatwianie najpilniejszych spraw urzędowych może odbyć się w formie:

poczty tradycyjnej – Urząd Gminy Głuchów Aleja Klonowa 5 96-130 Głuchów,
poczty elektronicznej – sekretariat@gminagluchow.pl
lub telefonicznie 46 815 75 30.

Mieszkańcy, którzy będą musieli przyjść do Urzędu Gminy będą przyjmowani w punkcie podawczym znajdującym się na parterze budynku.

Kasa Urzędu Gminy od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. będzie nieczynna. Wszystkie opłaty należy dokonywać na niżej wymienione konta bankowe:
Urząd Gminy w Głuchowie Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oddział w Głuchowie

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać a rachunek bankowy
68 9297 0005 0900 2088 2090 0368

Pozostałe opłaty należy dokonywać na rachunek
36 9297 0005 0900 2088 2090 0362

Informujemy także, iż Gminna Biblioteka w Głuchowie oraz Filie Biblioteczne przy Szkołach Podstawowych będą niedostępne dla czytelników.

Jednocześnie przypomina się rodzicom i opiekunom o konieczności pozostania w domu dzieci i młodzieży w dni wolne od zajęć.

Prosimy mieszkańców Gminy Głuchów o zrozumienie zaistniałej sytuacji, odpowiedzialne zachowanie, śledzenie oraz stosowanie się do zaleceń i komunikatów wydawanych przez władze centralne szczególnie dotyczące higieny, konieczności przestrzegania kwarantanny i unikania dużych skupisk ludzkich, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …