Obrazek wyróżniający - Kolejne laptopy trafiły do uczniów z naszej gminy

Kolejne laptopy trafiły do uczniów z naszej gminy

Gmina Głuchów pozyskała 75 000 zł. na zakup 32 nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem Windows 10 w ramach programu „Zdalna Szkoła+”. Jest już to drugi grant uzyskany przez naszą gminę.

Pierwszy projekt „Zdalna Szkoła” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 umożliwił gminie zakup 26 nowych komputerów przenośnych za kwotę  59 800 zł.

Wszystkie komputery zostały przekazane szkołom podstawowym z terenu Gminy Głuchów. Przy podziale sprzętu na poszczególne placówki gmina przyjęła jako kryterium podziału  liczbę dzieci.

Dyrektorzy szkół użyczyli zakupiony w ramach grantów  sprzęt uczniom na okres zdalnego nauczania.

Podział pozyskanego sprzętu

Lp.

Nazwa placówki

Przekazany sprzęt

w ramach

I grantu

Przekazany sprzęt

w ramach

II grantu

Razem:

1

Szkoła Podstawowa w Białyninie

5

6

11

2

Szkoła Podstawowa im. Marcina Wasilewskiego w Głuchowie                              

7

8

15

3

Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach

2

3

5

4

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach

5

6

11

5

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

5

6

11

6

Szkoła Podstawowa w Złotej

2

3

5

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …