Integracja społeczna we wsi Głuchów

Projekt pn: „Integracja społeczna we wsi Głuchów – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  10037zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 37 zł (brutto).

W ramach projektu przeprowadzony został zakup altanki, zakup roślin oraz zagospodarowanie terenu wokół altanki

Sprawdź również

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: …