Integracja społeczna we wsi Głuchów

Projekt pn: „Integracja społeczna we wsi Głuchów – współfinansowany   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego   – wartość całkowita inwestycji –  10037zł (brutto) , dotacja 10 000,00 zł (brutto), wkład Gminy Głuchów 37 zł (brutto).

W ramach projektu przeprowadzony został zakup altanki, zakup roślin oraz zagospodarowanie terenu wokół altanki

Sprawdź również

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej

Projekt pn: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w przyłącze gazu z instalacji zbiornikowej” współfinansowany   z budżetu Samorządu …