Obrazek wyróżniający -popiół

Informujemy, że w okresie od maja do września 2021 roku popiół z palenisk domowych

MIESZKAŃCY GMINY GŁUCHÓW

Informujemy, że w okresie od maja do września 2021 roku popiół z palenisk domowych można oddawać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się przy Alei Klonowej 21. Należy najpierw zgłosić się do pracownika urzędu w celu wypełnienia formularza przyjęcia odpadów i umówienia się na konkretny termin. 

PSZOK czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00

Jednocześnie informuję, że do punktu PSZOK można oddawać pudełka po farbach, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony do wysokości 110 cm – w ilości do 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe, a  także wszelkiego rodzaju resztki materiałów budowlanych i rozbiórkowych ( gruz, styropian, folia, tapety, płytki ceramiczne) –  w ilości nie większej niż 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe.

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …