INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY ROLNICZEJ

INFORMACJA

Wójt Gminy Głuchów informuje, że na terenie naszej gminy potwierdzone zostało wystąpienie suszy rolniczej.

Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy (z wyjątkiem szkód w środkach trwałych tj., przede wszystkim w drzewach i krzewach owocowych) składa się za pośrednictwem PUBLICZNEJ APLIKACJI „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępnej na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Aplikacja do szacowania strat spowodowanych suszą na 2023 rok została uruchomiona 20 lipca 2023 roku.

W przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Głuchowie (pokój nr 1) w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy). Wnioski będą przyjmowane do 28.07.2023 r.

Niezbędna do wypełnienia wniosku o szacowanie strat będzie kopia wniosku o przyznanie płatności na rok 2023.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Głuchowie w godz. pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 pod nr tel. 46 815-70-39.

 

Wójt Gminy Głuchów

                                             /-/ Jan Słodki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …