Obrazek wyróżniający

Informacja Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Łodzi

Mieszkańcy Gminy Głuchów!

 

Na prośbę Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Łodzi, Urząd Gminy w Głuchowie przekazuje informacje o prawnym obowiązku umieszczenia przez właściciela nieruchomości posesji oddawczej skrzynki pocztowej spełniającej wymagania określone w przepisach.

 

O obowiązku umieszczenia skrzynki pocztowej, od 1 stycznia 2013 roku, mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe art. 40 i art. 127 oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Każdy, kto nie realizuje powyższych obowiązków, podlega karze pieniężnej, w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych.

 

Jednocześnie Urząd Gminy w Głuchowie przypomina o obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne.

 

Właściwe oznakowanie posesji nie tylko poprawia jakość i skuteczność dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także usprawnia i przyspiesza działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna – czasami nawet dla ratowania zdrowia i życia.

 

Skrzynkę można nabyć w Urzędzie Pocztowym w Głuchowie, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów lub zamówić u listonosza, który dostarczy ją pod wskazany adres.

 

ulotka informacyjna

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU