INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA USŁUGĘ: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA USŁUGĘ: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA TEREMIE GMINY GŁUCHÓW W ROKU 2020

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

NA LATA 2019-2023”

Sprawdź również

INFORMACJA O ZBIÓRCE FOLII ROLN