Obrazek wyróżniający - DODATEK WĘGLOWY

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla)

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla)

Wójt Gminy Głuchów informuje, iż w związku z art. 14a  ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla gospodarstw domowych  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 z 2023 r. poz. 877)  Gmina Głuchów przystępuje do sprzedaży końcowej węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego  dla  gospodarstw domowych.

Gmina Głuchów do sprzedaży końcowej posiada węgiel w sortymentach:
1) ORZECH – 
w ilości:  61,78 t
2) PIEKLORZ-EKOGROSZEK 
w ilości:  16,54 t

Cena węgla i ekogroszku wynosi  2000,00 zł brutto za tonę.

Sprzedaż końcowa węgla będzie prowadzona do wyczerpania zapasów, najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

Wnioski o zakup węgla można składać do dnia 30 czerwca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Głuchowie, tak jak dotychczas, tradycyjnie papierowo – pokój 1 (I piętro) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Głuchowie, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem  zaufanym).

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe, tym samym niezależnie czy mieszkaniec  zakupił już węgiel w ilości maksymalnej 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego. W tym przypadku wraz z wnioskiem o zakup należy przedłożyć  zaświadczenie z Gminy, w której osoba zamieszkuje  potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży końcowej węgla można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Głuchowie, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów,   pokój nr 1 (I piętro) lub telefonicznie (46) 815-70-39.

Wniosek można pobrać  w Urzędzie Gminy w Głuchowie, pokój nr 1 ( I piętro)  lub  ze  strony  internetowej  Gminy Głuchów (www.gminagluchow.pl) .

 

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych