Obrazek wyróżniający - Poland and Ukraine two flags textile cloth, fabric texture

Informacja dotycząca obywateli Ukrainy

Szanowni mieszkańcy Gminy Głuchów!

Informujemy, iż w związku z wejściem przepisów ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy:

1. obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL; druki wniosków można pobrać i wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy w Głuchowie pok. nr 2 na parterze; do wniosku dołączyć należy 1 zdjęcie dowodowe;

2. PESEL niezbędny jest każdemu obywatelowi Ukrainy (w tym również dziecku), który będzie chciał uzyskać m.in.:

 • dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia,
 • dostęp do edukacji, 
 • jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, 
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, 
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc żywnościową
 • świadczenia rodzinne, 
 • świadczenie 500+, 
 • rodzinny kapitał opiekuńczy, 
 • świadczenie dobry start, 
 • dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 
 • prawo do wykonywania pracy i podejmowania działalności gospodarczej.

Prosimy, aby każdy z Państwa, kto udzielił schronienia obywatelom uciekającym przed wojną z Ukrainy, przekazał tym osobom dostęp do powyższych informacji i w miarę możliwości usprawnił dotarcie do Urzędu Gminy w celu załatwienia formalności.

Niezwykle ważne jest, abyście informowali nas Państwo o każdym przybyciu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną i przekroczyli granicę po dniu 24.02.2022 r., na teren naszej gminy.  Każda z tych osób powinna zostać zarejestrowana w naszym kraju. Jest to istotne zarówno dla uchodźców w celu uzyskania statusu uchodźcy, jak również dla mieszkańców gminy Głuchów, którzy udzielili schronienia obywatelom Ukrainy w celu uzyskania świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia tych osób.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie za okres nie dłuższy niż 60 dni.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchowie pok. 211.

Wszelkiej pomocy w zakresie załatwienia spraw urzędowych z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchowie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Głuchowie.

W razie pytań bądź wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać codziennie pod numerem telefonu: 504-184-707.

Sprawdź również

Bezpłatne Wypełnianie Wniosków Obszarowych