Informacja dla mieszkańców Gminy Głuchów

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GŁUCHÓW

           W dniu 4 marca 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 60) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2019 r., poz.224). Wydawane będą tzw. e-dowody.

Zaplanowane na dzień 4 marca 2019 roku wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną wiąże się z dostosowaniem systemu oraz zaplanowanymi pracami serwisowymi.

W związku z powyższym w środę tj. 27 lutego 2019 roku nie będzie możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez Internet (usługa ta zostanie czasowa wyłączona, ponowne jej uruchomienie nastąpi w dniu 4 marca br.) 

W piątek 1 marca 2019 roku od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód osobisty w tym dniu można składać maksymalnie do godz. 11.30.

WAŻNE !

Po 4 marca nie będzie możliwości spersonalizowania dowodu na bazie wniosku złożonego do dnia 1 marca 2019 roku. W takiej sytuacji – obywatel będzie zmuszony do uzupełnienia lub ponownego złożenia wniosku.

Z uwagi na powyższe proszę o zapoznanie się z treścią pisma i dostosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

                                                                                              Jadwiga Swaczyna

                                                                                    pracownik Urzędu Gminy –

                                                     zajmujący się obsługą wniosków o wydanie dowodu osobistego

Sprawdź również

Komunikat - Obrazek wyróżniający

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GŁUCHÓW o spotkaniach otwartych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego …