Harmonogram dyżurów doradców rolniczych

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych
Jagiellońska 29, tel.46 832 32 23

wnioski o dopłaty bezpośrednie
w 2023 roku

wypełniamy bezpłatnie

Dane kontaktowe do doradców ŁODR:

Karol Dratkiewicz (kierownik PZDR)  tel. 519 301 070 – gmina Głuchów

Ewa Sawicka  tel. 517 739 201 – gmina Bolimów, Godzianów

Aleksandra Nowakowska  tel. 519 301 068 – miasto i gmina Skierniewice

Iwona Strumidło  tel. 519 646 419 – gmina Maków,  Nowy Kawęczyn

Krystyna Seferyńska  tel. 519 301 069 – gmina Kowiesy,

Jan Tyc tel. 785 254 703 – gmina Lipce Reymontowskie, Słupia

Sprawdź również

FOSFOREK GLINU