Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchów – etap VI

 

 

 

Zadanie pn.: „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchów – etap VI” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wartość ogólna zadania – 134 284,82 PLN
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 120 856,00 PLN
Realizacja zadania przyczyniła się do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości – 399,8 Mg
www.wfosigw.lodz.pl

Sprawdź również

Logo WOŚ

Rozwój Elektromobilności w Gminie Głuchów