Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchów – etap V

Zadanie pn.: „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchów – etap V” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania – 142 089,51 PLN

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi  – 115 563,00 PLN

Realizacja zadania przyczyniła się do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości – 358,486 Mg

www.zainwestujwekologie.pl

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …