Ekopatrol środowiskowy

W ramach działań trójstronnych między Eneris Surowce S.A, Gminą Głuchów i Szkołą Podstawową w Wysokienicach na podstawie umowy o odbiorze odpadów od mieszkańców Gminy Głuchów, dzieci z klas 0-III uczestniczyły w programie ekologicznym pt. „Ekopatrol środowiskowy”. Głównymi tematami, które przyświecały spotkaniu z dziećmi były: – Na czym polega ochrona środowiska? – Dlaczego tak ważna jest ochrona środowiska? – Jak na co dzień możemy dbać o środowisko? Dzieci obejrzały również krótki film na temat segregacji odpadów pt. „Ekopatrol”, a następnie przystąpiły do części praktycznej, segregując śmieci. Z zadaniem dzieci poradziły sobie doskonale z uwagi na to, iż w naszej szkole prowadzi się wiele zajęć z zakresu ekologii w ramach działalności Szkolnej Kasy Oszczędności, ogólnopolskiego projektu „Dzieci uczą rodziców” oraz godzin wychowawczych. Szkolna działalność ekologiczna od wielu lat stanowi w naszej szkole bardzo dobrą formę pracy lekcyjnej. Umożliwia szeroką realizację celów i pełni jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. Główne założenia naszych działań to kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do przyrody, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony.

 

Sprawdź również

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Białyninie

Szkoła Podstawowa w Białyninie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna …